Inloggen
Welkom Welkom op de site van de Dutch Field Marketing Association (DFMA). DFMA is de branchevereniging voor bedrijven die zich bewegen in de Nederlandse field marketing industrie. Op deze website leest u wat wij voor u kunnen betekenen.
Codes DFMA staat voor zelfregulering van de sector fieldmarketing. De bedrijven die in DFMA verenigd zijn hebben collectieve afspraken gemaakt op het gebied van o.a. kwaliteit, wetgeving en uniformiteit in offertes. Lees meer hierover onder ‘codes’.

Missie & Visie

Missie

Wij bevorderen, ontwikkelen en verhogen de bekendheid van de fieldmarketingbranche.

 

De DFMA is de branchevereniging waarin professionele fieldmarketing dienstverleners zich hebben verenigd.

 

Ons belangrijkste doel is het bevorderen van de professionele ontwikkeling van fieldmarketing ten gunste van zowel de dienstverleners in fieldmarketing als hun opdrachtgevers.

 

Daarbij zetten we ons in voor het ontwikkelen en delen van kennis.

 

We nemen het voortouw in zelfregulering en kwaliteitsgarantie. En we treden op als belangenbehartiger. En als gesprekspartner van overheidsinstanties dragen we bij aan een goed stelsel van regels, waarin de belangen van alle partijen evenwichtig tot uitdrukking komen.

 

Visie

Fieldmarketing is een succesvolle, en nog relatief jonge marketingdiscipline. Die positie heeft een paar belangrijke consequenties.

 

Als vakgebied is fieldmarketing nog volop in ontwikkeling. We zijn van mening dat die ontwikkeling zorgvuldig gestimuleerd en gestuurd moet worden. En dat waardevolle vakkennis en inzichten toegankelijk worden voor iedereen die fieldmarketing op een serieuze manier wil inzetten.

 

Succesvolle, jonge bedrijfstakken hebben een grote aantrekkingskracht op zowel mensen die het serieus menen, als op mensen met opportunistische bedoelingen. Met wie je te maken hebt is niet altijd op het eerste gezicht duidelijk.

 

 

Als DFMA willen we daarom het kaf van het koren scheiden en voor opdrachtgevers en andere partners helder maken waar ze terecht kunnen voor een professionele, betrouwbare aanpak van fieldmarketing.

 

De snelheid waarmee veel markten zich ontwikkelen vraagt van marketeers steeds vaker, dat zij merkbeleving én koopgedrag tegelijkertijd beïnvloeden.

 

Juist in dat samenspel komt de inzet fieldmarketing bij uitstek tot z'n recht. Als onderdeel van de marketingmix wordt fieldmarketing echter nog niet door iedereen spontaan en serieus overwogen. Daarom houden we ons bezig met educatie en de promotie van fieldmarketing.

 

Fiedmarketing is de meest succesvolle manier om de wisselwerking tussen merkbeleving en conversie positief bij consumenten te beïnvloeden in hun eigen omgeving.

 

Merkbeleving en koopgedrag zijn immers sterke beïnvloeders, fieldmarketing is het middel bij uitstek (nu nog relatief onbekend, ingewikkeld, makkelijke scoren met iets anders).

Heeft u vragen

Bel mij terug

(0315) 641 151

Fax: (0315) 641 154

DFMA secretariaat | Postbus 324 | 7000 AH | Doetinchem