Inloggen
Welkom Welkom op de site van de Dutch Field Marketing Association (DFMA). DFMA is de branchevereniging voor bedrijven die zich bewegen in de Nederlandse field marketing industrie. Op deze website leest u wat wij voor u kunnen betekenen.
Codes DFMA staat voor zelfregulering van de sector fieldmarketing. De bedrijven die in DFMA verenigd zijn hebben collectieve afspraken gemaakt op het gebied van o.a. kwaliteit, wetgeving en uniformiteit in offertes. Lees meer hierover onder ‘codes’.

Haalbare Aantallen

Helpdesk Haalbare Aantallen

Bij veel fieldmarketingdisciplines is een meetbaar actiebereik erg belangrijk. Hoeveel consumenten kun je via sampling op één dag bereiken? Hoeveel bezoeken van een merchandiser zijn haalbaar? Deze vragen zijn een belangrijk onderdeel van de afweging die opdrachtgevers maken bij de keuze voor een specifiek bureau.

 

Hoogste bieder niet altijd de beste

Opdrachtgevers die bij een pitch kiezen voor het bureau dat de hoogste sampleaantallen belooft, of de meeste visits bij retailers, krijgen niet altijd wat ze verwachten. Zo kunnen bureaus de aantallen soms te hoog schatten, veelal vanuit commercieel oogpunt, waardoor bijvoorbeeld restanten samples overblijven. Ook komt het voor dat er minder nauwkeurig gelet wordt op details of doelgroep, waardoor een hoog percentage verloren contacten ontstaat.

 

Geen standaard aantallen

Standaardwaarden opstellen voor haalbare aantallen klantcontacten is niet mogelijk, omdat daarbij met teveel variabelen rekening gehouden moet worden. Zo verschilt bijvoorbeeld bij merchandising de “Time Instore”, wat van invloed is op de haalbare aantallen bezoeken. Bij sampling zijn het onder andere de locatieselecties, het soort product, de verpakkingseenheid en de specifieke doelgroep die mede het aantal haalbare contacten bepalen.

 

Wel standaardadvies DFMA

Standaardadvies voor alle opdrachtgevers is om bij briefing en debriefing uit te gaan van vooraf vastgestelde aantallen samples per locatie of bezoeken per dag en verschillende aanbieders hierop te laten offreren. Hiermee kunnen opdrachtgevers een eerlijke vergelijking maken van aanbieders op basis van prijs, verwachte kwaliteit en eventuele creatieve invulling.

 

Helpdesk Haalbare Aantallen: Advies op maat

De DFMA kan opdrachtgevers ook gericht adviseren en begeleiden bij het maken van een keuze waarbij haalbare aantallen klantcontact een afweging zijn. Sinds 1-1-2010 beschikt de DFMA daarvoor over een helpdesk waar opdrachtgevers met vragen terecht kunnen. Bijvoorbeeld wanneer zij voor of tijdens het uitzetten van een pitch advisering willen over meer concrete aantallen haalbare contacten.

 

De Helpdesk Haalbare Aantallen wordt bemand door de medewerkers van het DFMA secretariaat. Zij zullen opdrachtgevers die zich hier melden, vragen naar:

 

-  kenmerken van pitch en briefing;

-  bureaus die betrokken zijn (geweest) bij de pitch.

 

Met deze informatie kan het DFMA-bestuur, in overleg met de opdrachtgever, bepalen welke DFMA-leden om advies gevraagd kan worden.

Uiteraard stelt de DFMA zich garant voor de vertrouwelijkheid van deze helpdesk procedure.

 

Helpdesk Haalbare Aantallen bereikbaar via:

T: 0315 641 151

E: info@dfma.nl

Heeft u vragen

Bel mij terug

(0315) 641 151

Fax: (0315) 641 154

DFMA secretariaat | Postbus 324 | 7000 AH | Doetinchem